När jag började intressera mig för naturen på 70-talet så vill jag minnas att det var ganska vanligt att se den mindre hackspetten när man var ute och gick i skogen. Men sedan dess har den blivit mer och mer ovanlig, nu på 2000-talet så ser jag den oftast bara vid enstaka tillfällen varje år. Enligt statistiska uppgifter så fanns det på 70-talet c:a 20 000 par i Sverige, nu har beståndet sjunkit till knappt 7 000 par. Den missgynnas av det moderna skogsbruket när man gallrar bort lövträden.

Idag var jag ute och gick en runda i skogarna söder om Getterum när jag fick syn på en mindre hackspetthane. Han var så upptagen av födosök i en gammal murken rönn så jag kunde försiktigt smyga mig fram till bara 2,5 meters håll och där ta 70-80 bilder på honom. De flesta blev oskarpa eftersom han sällan satt stilla, han hoppade och hackade hela tiden, och det var ganska mörkt inne i skogen. Men några bilder blev i alla fall användbara, även om 80% fick kasseras.

2016-10-16-mindre-hackspett-1-600-px
Den tvärbandade ryggen och den lilla storleken gör att man knappast kan förväxla den med någon annan hackspett. Att det är en hane kan man se på att den har röd hjässa, det har inte honan.
2016-10-16-mindre-hackspett-2-600-px
Under den korta tid jag hann studera och fotografera den så var den aldrig stilla mer än någon sekund åt gången. Den hoppade runt och hackade hela tiden, den letade väl larver och spindlar och annat ätbart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *