2014-07-25 Korvgrillning i eldningsförbudstider 2b

 

 

 

 

 

 

 

 

Långvarig torka med tillhörande eldningsförbud är ett gissel för oss korvgrillare. Vi som är vana att åtminstone en gång i veckan dra ut i skog och mark och göra upp eld vid någon lämplig sjö eller göl, är helt plötsligt förbjudna enligt lag att utöva vår religion. Vi känner oss både diskriminerade, kränkta och nertryckta av detta byråkratiska myndighetsbeslut.
     Men nu har vi rest oss ur stövelskaften och äntligen hittat ett sätt att lagligen kringgå denna förordning. “Ingenting är omöjligt, även om det kanske tar lite längre tid”, är vår devis. Och ju längre tid det tar, desto större blir naturupplevelsen och ju fler mygg kan vi mata. Måste bara komma ihåg att inte släcka elden med vattenhinken nästa gång…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *