För några dagar sedan var jag ute och gick längs gamla skogsvägar, några mil från där jag bor. Jag besökte en del ödetorp som fortfarande står kvar ute i skogen, men som långsamt förfaller och håller på att ruttna bort när taket inte längre håller tätt. En del riktigt gamla hus är redan borta, där finns bara resterna efter husgrunden kvar.

Det är fascinerande att sätta sig ner och försöka fundera över det liv som människorna här har levat. När man ser stenrösena som är upplagda på bergklackar i och bredvid åkrarna, och tänker på all den möda som gått åt för att bryta ny åkermark med sten- och stubb-brytning, då förstår man lite grann vilket slit och släp det måste ha varit, i ordens bokstavliga bemärkelse. De strävsamma torpare och bönder, som för hundratals år sedan sådde både svett och utsäde på de mödosamt uppodlade tegarna, de skulle förmodligen rotera i sina gravar om de visste att många åkerlappar nu förvandlats till granplanteringar…

En plötslig regnskur gör att jag tar skydd i en gammal lada. Väl därinne hänger jag av mig ryggsäcken och ser mig omkring. Där finns hundratals krakstörar, en gammal bulthjulsvagn och diverse annat, men det som drar till sig mitt intresse är själva ladans konstruktion. Den verkar vara byggd helt utan spik. Jag har ingen som helst kunskap inom det byggtekniska området, men jag blir lite intresserad när jag ser vilka olika lösningar de har hittat på för att foga ihop stockar och bräder och få dem att ligga på plats, utan spik.

2015-06-18 Vandring på skogsvägar söder om Gissebo 05
Ladan har vindskivor och 2-kupiga takpannor och där har använts spik. Men det är en senare påbyggnad och det fanns säkerligen inte med i originalbygget.
När man har sammanfogat väggarna i hörnen på ladan så har man använt s.k. laxknut, även kallad slätknut.
När man har sammanfogat väggarna i hörnen på ladan så har man använt s.k. laxknut, även kallad slätknut.
Väggarna är byggda i skiftesverk, dvs. liggande plankor som är infällda i stolpar med spår.
Väggarna är byggda i skiftesverk, dvs. liggande plankor som är infällda i stolpar med spår.
Takstolarna och hela takkonstruktionen är också byggd utan spik.
Takstolarna och hela takkonstruktionen är också byggd utan spik.
Takstolens båda högben är infällda i varandra
Takstolens båda högben är infällda i varandra
De längsgående bjälkarna som håller upp taket hålls på plats på takstolarnas högben med genomborrad träplugg, en dymling.
De längsgående bjälkarna som håller upp taket hålls på plats på takstolarnas högben med en genomborrad träplugg, en dymling.
Här har man fått vara noggrann för att yxa till passningen mellan många bjälkar.
Här har man fått vara noggrann för att yxa till passningen mellan många bjälkar.
Här har sammanfogningen av två bjälkar glidit isär under århundradenas lopp, och man ser träpluggarna, dymlingarna, som håller ihop skarven.
Här har sammanfogningen av två bjälkar glidit isär under århundradenas lopp, och man ser träpluggarna, dymlingarna, som håller ihop skarven.
En av "zäta"listerna på dörren har lossnat och man ser att även dörren är sammanhållen av små träplugg. Men gångjärnsbeslagen är smidda.
En av ”zäta”listerna på dörren har lossnat och man ser att även dörren är sammanhållen av små träplugg. Men gångjärnsbeslagen är smidda.
Visst är gammalt trä vackert!
Visst är gammalt trä vackert!

2 reaktioner på “Gamla tiders byggteknik”

  1. Om trä och arbetskraft blev billigt och metall dyrt så skulle vi kanske lära oss sånt här igen?

    1. Tyvärr så finns det väl inte så många som kan det här hantverket längre. Det håller på att bli en utdöd kunskap som så mycket annat som människan lärt sig under hundratals och tusentals år, men som i dagens högteknologiska samhälle inte längre behövs. Men om vi skulle råka ut för någon form av världsomfattande naturkatastrof, krig eller liknande så skulle kanske de gamla kunskaperna om självförsörjning och att klara sig på vad man har tillgängligt omkring sig få en renässans igen. Se bara på hur Coronan visat hur dåligt förberedda vi är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *